Wanneer u hoest, komt er regelmatig wat slijm mee naar boven. Dit is namelijk de functie van hoesten zodat je afvalstoffen kwijt raakt die worden opgevangen in het slijm. Als er bloed aanwezig is in dit slijm, spreekt men in medische termen van haemoptoe.

Een klein spoortje bloed als gevolg van een stevige hoestbui hoeft niet zoveel te betekenen en is niet iets waar u zich ongerust over hoeft te maken. Toch kan het zo zijn dat het niet blijft bij een klein beetje bloed.

Wanneer u vaker bloed ophoest of een grotere hoeveelheid bloed met het slijm meekomt, is het van groot belang om de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen.

Oorzaken van bloed ophoesten

bloed hoesten vrouwEen bekende en vaak voorkomende oorzaak van het ophoesten van bloed is een luchtweginfectie. Het kan dan gaan om een simpele verkoudheid, een longontsteking of bronchitis. Met name mensen die in hun leven vaker kampen met een luchtweginfectie, hebben een grotere kans op spoortjes bloed in het opgehoeste sputum (=slijm).

Het betreft in deze gevallen meestal een beschadiging van het slijmvlies in de luchtpijp. Hoewel dit uiteraard geen wenselijke situatie is, is er geen directe reden tot grote bezorgdheid mits de persoon in kwestie zich verder lichamelijk gezond voelt.

Dit laat onverlet dat het ophoesten van bloed een serieuze klacht is, en het verdient dan ook de aanbeveling sowieso uw dokter te bezoeken.

Naast een luchtweginfectie zijn er nog een aantal andere oorzaken die het ophoesten van bloed kunnen verklaren. Het gaat hier dan meestal om ernstigere aandoeningen als:

– Longkanker
– Auto-immuunziekten
– Tuberculose
– bloedstollingsziekten
– Hart- en vaatziekten (bijvoorbeeld een longembolie)

Voorts zijn er nog enkele minder vaak voorkomende oorzaken voor het ophoesten van bloed, zoals een schimmelinfectie, een longabces of een letsel dat is ontstaan tijdens een medische ingreep. Tevens kan het gebruik van bloedverdunnende medicijnen reden zijn van haemoptoe.

Onderzoek

bloed ophoesten rontgen fotoZoals gezegd is het raadzaam om in geval van het ophoesten van bloed eerst uw dokter te bezoeken.

Uw dokter zal uw longen en hart beluisteren, in uw neus en keel kijken en eventueel ook de bloedvaten in uw benen controleren.

Wanneer uw huisarts een ernstigere oorzaak dan een luchtweginfectie vermoedt, zal hij een longfoto willen laten maken en eventueel uw slijm laten onderzoeken.

Mocht de longfoto nog geen uitsluitsel geven en de oorzaak van de haemoptoe nog steeds niet kan worden bepaald, zal uw dokter u doorverwijzen naar een longarts.

Behandeling

Het moge duidelijk zijn dat iedere oorzaak met betrekking tot het ophoesten van bloed ook een eigen behandeling behoeft. Zoals reeds vermeld zijn luchtweginfecties een belangrijke oorzaak van haemoptoe. Ongeveer de helft van de patiënten die bloed ophoesten hebben hiermee te kampen.

In geval van een acute bacteriële bronchitis of een longontsteking, volstaat meestal een antibioticakuur. Wanneer er sprake is van een chronische bronchitis of een longemfyseem (COPD), is het van belang uw levensstijl aan te passen teneinde de klachten te verlichten.

Vooral wanneer u rookt, is het belangrijk hier direct mee te stoppen.

De behandeling van niet-luchtweginfecties is heel divers.

In geval van longkanker wordt er chemotherapie, bestraling en/of een operatie uitgevoerd.

Een auto-immuunziekte wordt doorgaans behandeld met ontstekingsremmers en immuunsysteem onderdrukkende medicatie.

Ook tuberculose dient met specifieke medicatie te worden bestreden en bij hart- en vaatziekten kan worden gekozen voor een medische ingreep en/of bloedverdunnende medicijnen.